Over de stichting

Stichting Wakker Worden Wakker Worden is opgericht op 17 oktober 2017 en zet zich in voor mensen met de slaap-waakstoornis narcolepsie. Door onderzoek naar de oorzaken en bestrijding van narcolepsie te bevorderen, hopen we de levenskwaliteit van mensen met narcolepsie te verbeteren. Met als grootste doel om in de toekomst narcolepsie de wereld uit te helpen.

Zodat ook mensen met narcolepsie weer lekker kunnen slapen.

Bestuurssamenstelling

Stichting Wakker Worden Wakker Worden heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit:

M.E. Myjer-Nova, Voorzitter
R.J.B. Veen, Vicevoorzitter
K. Kornelius, Secretaris
J. Leertouwer, Penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Bestuursactiviteiten

Het bestuur van Stichting Wakker Worden Wakker Worden komt minimaal twee keer per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van projecten en het selecteren van bestemmingsdoeleinden. Ook is zij verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hier bij horen zijn:

  • Jaarlijks een begroting opstellen;
  • Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
  • Beheren van de gelden;
  • Besteden van de gelden en het creĆ«ren van voorzieningen.