Aanvraag financiering

Bij Stichting Wakker Worden Wakker Worden, worden aanvragen twee maal per jaar beoordeeld. Wanneer het bestuur de aanvraag ontvankelijk verklaart, zal de medische commissie zich vervolgens over de aanvraag buigen en een advies opstellen. Met dit advies zal het bestuur al dan niet een akkoord op de aanvraag geven. Graag ontvangen we een opbouw van de kosten die tot het gewenste bedrag leiden inclusief een motivatie. Bij voorkeur op één A4. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: info@stichtingwakkerwordenwakkerworden.nl