Privacy Statement

Bij de Stichting wakker Worden Wakker Worden vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij je in dit document informeren over of en hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens

Als je een donatie doet aan Stichting Wakker Worden Wakker Worden krijgen wij jouw naam en bankrekeningnummer te zien op de overzichten (papier en/of online) van de mutaties op onze bankrekening die worden verstrekt door onze bankinstelling.

Stichting Wakker Worden Wakker Worden doet niks met deze gegevens, maakt er geen lijsten van en slaat ze niet op een andere plaats of in een ander bestand op.

De toegang tot jouw persoonsgegevens (het overzicht van onze bankmutaties) is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat jouw gegevens altijd goed beveiligd zijn.

Als je zelf een bericht plaatst in het doneerboek op de website en je besluit je naam daarbij te vermelden of als je een sponsoractie start dan is je naam uiteraard zichtbaar voor iedereen. Ook met deze gegevens doet de Stichting Wakker Worden Wakker Worden overigens niets. We houden ons altijd aan de eisen van de privacywetgeving en we zullen jouw gegevens nooit delen met derden.

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting Wakker Worden Wakker Worden
Stoombootweg 23
1035 TS AMSTERDAM

Email: info@stichtingwakkerwordenwakkerworden.nl

Mocht je daartoe aanleiding zien dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).